Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Welkom

 

 

  

 

     

 

 

 

horizontal rule

 

Hartelijk welkom
Fijn u op deze website te mogen begroeten! Graag maken wij u deelgenoot van de prediking van ds. L. Huisman. U kunt preken beluisteren en lezen. Via deze site proberen wij de prediking van Wet en Evangelie, zoals ds. Huisman deze bracht, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

De preken van ds. Huisman kunnen wij met recht schriftuurlijk-bevindelijk noemen. In deze preken wordt krachtig, helder en bewogen aan zondaren de Weg ten Leven gewezen: het Lam Gods, Jezus Christus en Dien gekruisigd. Van harte aanbevolen!

Luister en lees, biddend om Gods zegen, wat God ons door deze dienstknecht te zeggen heeft. Naast de noodzaak van uw persoonlijk heil en de groei in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus, bevelen wij u de wereldwijde verkondiging van het Evangelie aan in uw dagelijkse gebeden.

 

"Met lege handen"

Deze bundel met een tiental preken begint met een preek over Mattheüs 5 : 6, getiteld “Zielsverlangen”.

Reeds direct ontmoeten we zaken die zo typerend zijn voor de prediking van Ds. Huisman. Het zoeken naar gerechtigheid in onszelf is gedoemd te mislukken. Maar voor hen, die dit zoeken, is er een volkomen gerechtigheid aangebracht in Jezus Christus. Een gerechtigheid die met lege handen wordt ontvangen.

De gekozen titel is dan ook: “Met lege handen”
 

Klik hier om de prekenbundel te downloaden

Neem en lees!

 

 
 

horizontal rule

 

 

Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact
 

www.DsHuisman.nl